Zdrukthi për brazda KP0810

Dizajni kompakt dhe i lehtë per manovrim te shkëlqyer të makinës
Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
Me mbrojtje ne baze per materialin nqs makina mbeshtetet pa ndaluar plotesisht
Jashteqitje e ciflave majtas ose djathtas sipas nevojave te operatorit
Perdoret me thikat e ngushta te dyanshme ose te gjerat per zdrukthim