Trapani pneumatik me akumulator DHR400PT2

2 Funksione operuese – vetëm rrotullim, trapan me rrotullim
Mundësi përdorimi i sistemit AWS
Doreze kunder rreshqitjes , ergonomike , dhe komode
Llampe LED me funksion para dhe pasndricues
Antipluhur dhe rrjedhje te ujit per punime ne ambiente te jashtme
Kufizuesi I momentit te rrotullimit per mbrojtje te operatorit