Vidiatori me goditje 6905H

E lehtë me fuqinë goditëse shumë të madhe
Shumë e lehtë dhe e mirë balancuar sespe ky çelës me gotitje angazhon tipin grejfer të këllëfeve plastike
Mbrojtes I madh nga goditjet
Celes me funksion para dhe prapa
Sistemi I izolimit te dyfishte per mbrojtje te operatorit
Këllëfi i mbrojtur me gome për jetë të gjatë