Sharra me maja osciluese me akumulator DJV182RFJ

  • Ndezje e Butë Pa Ngarkesë – operim i ngadalshëm në ndezje
  • Sistemi bllokues me shtytje pa çelës mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
  • Drite e integruar LED per vend pune me te ndricuar
  • Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
  • Kontrolli i shpejtësive të ndryshme
  • Motori BL pa karboncina (BLDC) prodhimi i energjisë është më efektiv se sa motori DC me karboncina
  • Sharra shpuese me dorezë më të mirë