Troko Elektroguri GA9061R

Karboncina te gjata për jetë më të gjatë
Doreze e bute per kontroll dhe rehati
Doreza ansore për kontroll më të mirë nga operatori
Dizajn kompakt per kontroll dhe manovrueshmeri
Funksion Antiristart per mbrojtje nga ndezja e pa kontrolluar
Ndezje e bute per tejkalimin e veprimit kthyes dhe pa dridhje