Trapani-kaçavid 6305

Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
Sistemi I izolimit te dyfishte per mbrojtje te operatorit
Karboncinat nderrohen nga jashte, me lehte , dhe jetëgjatësi më të madhe
Doreze e pasme ergonomike jorreshqitese , komode
Llampa paralajmeruese tregon problemet me kabllin , karboncinat ose motorin
Motor me fuqi të lartë për punet me te veshtira
Shpindeli me diameter 43mm lejon instalimin e shpejte te pjeses

Kategoria: , Tag: