TCT disku për sharrën EFFICUT B-62979

Përshkrim

Diametri i diskut 165 mm
Aksi i diskut 20 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,0 mm
Numri i dhembeve 25
Trashësia 1,4 mm
Dimenzione R 23 º
Forma e dhëmbit ATAF
Maksimumi RPM 9.250 min-1