Sharra për metal LC1230

Bllokimi i boshtit për zëvendësimin e lehtë të thikës
Doreza e madhe dhe e rehatshme për menaxhim të lehtë të veglës
Kutia e çmontueshme për pluhur e lehte per tu zbrazur
Rregullimi i këndit prerës pa vegla