Sharra shpate me akumulator DJR360Z

Motori BL pa karboncina (BLDC) prodhimi i energjisë është më efektiv se sa motori DC me karboncina
Mekanizmi i boshtit vertikal me një dizajn të ri
Drite e integruar LED per vend pune me te ndricuar
Montim dhe cmontim te thikes me nje levizje
E pershtatshme me pellemben e dores per komoditet