Mikseri UT1200

Mikseri është ideal për përzierjen e bojrave, llacit te tjegullave, llaçit dhe mbushësit
Makita UT1200 karaterizohet me kontrollimin elektronik për të ruajtur shpejtësinë konstante për përzierje dhe lëshimin e butë për të evituar spërkatjet
Mekanizem per kontrollin e shpejtesive te ndryshme
Kapaciteti i përzierjes prej 30 kg, në një kovë me diametër 120 mm që nënkupon se Mikseri me Helikë Makita mund të arrij rezultatet të mira

Categories: , Tag: