Disqet e sharrës për Alumin

Përshkrim

D-72970

Diametri i diskut 190 mm
Aksi i diskut 30 (20) mm
Trashësia e thikës/fletës 1,4 mm
Numri i dhembeve 60
Trashësia 2,2 mm
Dimenzione R 5 º
Forma e dhëmbit TCG
Maksimumi RPM 8.040 min-1

D-72986

Diametri i diskut 210 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,6 mm
Numri i dhembeve 60
Trashësia 2,4 mm
Dimenzione R 5 º
Forma e dhëmbit TCG
Maksimumi RPM 7.170 min-1

D-72992

Diametri i diskut 235 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,6 mm
Numri i dhembeve 80
Trashësia 2,4 mm
Dimenzione R 5 º
Forma e dhëmbit TCG
Maksimumi RPM 6.500 min-1

D-73003

Diametri i diskut 260 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,8 mm
Numri i dhembeve 70
Trashësia 2,8 mm
Dimenzione R 5 º
Forma e dhëmbit TCG
Maksimumi RPM 5.870 min-1

D-73019

D-73025

Diametri i diskut 305 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 2,0 mm
Numri i dhembeve 100
Trashësia 2,8 mm
Dimenzione R 5 º
Forma e dhëmbit TCG
Maksimumi RPM 5.000 min-1