Vidiatori me goditje TW1000

Mbrojtes I madh nga goditjet
Çelësi majtas/djathtas
Me cingelën për magazinim ose ruatje
Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
Këllëfi i mbrojtur me gome për jetë të gjatë

Kategoria: , Tag: