TCT fletë prerës B-13699

Përshkrim

Diametri i diskut 235 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,8 mm
Numri i dhembeve 16
Trashësia 2,8 mm
Dimenzione R 20 º
Forma e dhëmbit FTG
Maksimumi RPM 6.500 min-1