TCT disku për sharrën EFFICUT B-64185

Përshkrim

Diametri i diskut 190 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,0 mm
Numri i dhembeve 24
Trashësia 1,45 mm
Dimenzione R 23 º
Forma e dhëmbit ATAF
Maksimumi RPM 8.040 min-1