Sharra me maja osciluese me akumulator JV101DSME

  • Dizajni kompakt dhe i lehtë per manovrim te shkëlqyer të makinës
  • Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
  • Mjaft fuqi për të kryer prerje të lehtë pa pengesë
  • Njësia e integruar për largimin e pluhurit qe lidhet me fshesën me vakum Makita