Përshkrim

Trapani me akumulator DDF486
Vidiatori godites me akumulator DTD153
Sharra disk me akumulator DHS660
Elektroguri me akumulator DGA504
Ngarkuesi i akumulatorit DC18RC
Akumulatori 2 x BL1850B
Kuti