Prerësi i kanaleve për mure SG1251J

Mbulesa e perparme pengon perhapjen e pluhurit ne te gjitha thellesite e prerjes
Pajisja për nxjerrjen e pluhurit
Doreza ergonomike për manovrim të lehtë
Ndezje e bute per tejkalimin e veprimit kthyes dhe pa dridhje
Sistemi SJS me ane te sustes qe lidh motorin me ingranazhin thith goditjet gjate mbingarkeses
Sustë e mbindërtuar e këmbëzës e cila mund të operohet nga gishtrijt e dorës e cila e mban dorezën në maje
Krijimi i vijave dhe kanaleve në beton