Pincë precize rrethore KNIPEX 48 11 J2

Për kapëse të brendshme në vrimat e shpimit

Categories: ,

Përshkrim

Për kapëse të brendshme në vrimat e shpimit
Detyrë e rëndë në funksionim të vazhdueshëm: deri në 10 herë më shumë jetëgjatësi shërbimi në krahasim me majat e kthyera
Me këshilla të futura për punë të besueshme
Lidhje me bulona: funksionim i saktë, zero i kundërt i pincës
Veshje plastike që nuk rrëshqet në doreza
Këshilla të drejta
Këshilla të futura: tela çeliku susta, e tërhequr
Trupi i pincës: çelik elektrik krom vanadium, i farkëtuar, i ngurtësuar me vaj