Mbrojtje e fytyrës/ veshëve, e gjatë me vizor plastik

Me mbrojtje afërsisht 30 %
më të madhe të fytyrës. Xham
i brendshëm me shtresë
kundër mjegullimit. Me rrip
koke dysh* dhe katër mbrojtëse veshësh, EN 166, EN 352,
SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)
(deri në 113 dB(A)).b
Nr. i porosisë 0000 884 0233

Kategoria: