Matrapiku HM1214C

Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtët të puntos
Reduktim I shpejtesise se motorit kur punon pa ngarkese , redukton vibrimin e shasise se vegles
Doreze kunder rreshqitjes , ergonomike , dhe komode
Puntoja mund të rregullohet në 12 nivele të pozitës së shkallëzuar
Karboncina te gjata për jetë më të gjatë
Llampe LED ndizet para se motori te filloje punen per precizion maksimal