Kuti Metalike STIHL

Kategoria: ,

Përshkrim

Kontenier 20 liter.
Aprovuar nga OKB.