Fshesa me Korend SE62

1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Për largimin e pluhurit, ndotjeve
dhe lëngjeve në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Opsione
fshirjeje me vakuum me të njomë/thatë, funksion ajërfryrësi duke
vendosur tubin thithës në grykën e shkarkimit, sistem me shumë
filtra, pastrim filtri, grykë dyshemeje e ndryshueshme, grykë
universale, grykë për plasa.

Categories: , Tag: