Disqe sharre TCT

Përshkrim

D-65573

Diametri i diskut 165 mm
Aksi i diskut 20 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,4 mm
Numri i dhembeve 60
Trashësia 2.2 mm
Dimenzione R 5 º
Forma e dhëmbit TCG
Maksimumi RPM 9.250 min-1

D-65595

Diametri i diskut 190 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,4 mm
Numri i dhembeve 60
Trashësia 2.2 mm
Dimenzione R 5 º
Forma e dhëmbit TCG
Maksimumi RPM 8.040 min-1

D-65682

Diametri i diskut 305 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 2 mm
Numri i dhembeve 100
Trashësia 2,8 mm
Dimenzione R 5 º
Forma e dhëmbit TCG
Maksimumi RPM 5.000 min-1