TCT disku i prerjes MForce B-07967

Përshkrim

Diametri i diskut 190 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,2 mm
Numri i dhembeve 12
Trashësia 2 mm
Dimenzione R 15 º
Forma e dhëmbit M-FORCE
Maksimumi RPM 8.040 min-1