Nivel Sola MRMI

KARAKTERISTIKAT
Materiali Alumini
Toleranca matëse, pozicioni standard 0,50 mm/m (0,029°)
Toleranca matëse, matja e përmbysur 0,75 mm/m (0,043°)
Magnet Neodymium
Gjatësia e modelit
MRMI 40 40 cm
MRMI 100 100 cm

Kategoria: ,

Përshkrim

TIPARET MRMI
Dado praktike V me magnet për mbajtje të sigurt në tuba dhe sipërfaqe metalike
Instalimi i magnetit anësor për një sipërfaqe matëse të qetë dhe mbrojtje maksimale të magnetit
Shishkë me katër unaza për shfaqjen e pjerrësisë prej 2% kur matet horizontalisht
Shkallëzimi i pikës qendrore për matjet simetrike
Matjet ndihmëse të printuara posaçërisht për montuesit e tubave.
APLIKACIONET MRMI
Matja horizontale
Matja vertikale