Zdrukthi me një dorë KP0800

  • Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
  • Bazament prej alumini te derdhur ne presion
  • Nxjerje efikase e ciflave dhe kur druri eshte I lagur
  • Forma ne linje te drejte per shtyrje te lehte te dorezes
  • Këndi optimal dhe forma për kapje dhe menaxhim të lehtë
  • Me mbrojtje ne baze per materialin nqs makina mbeshtetet pa ndaluar plotesisht
  • Dizajni kompakt dhe i lehtë per manovrim te shkëlqyer të makinës
  • Perdoret me thikat e ngushta te dyanshme ose te gjerat per zdrukthim
  • Forma V e madhe lejon perfundim te lehte