Vaj HP për motor me dy kohë HP Ultra

Vaj plotësisht sintetik për
përdorim të vazhdueshëm
nën kushtet me kërkesa më
të larta. Veçori shumë të
mira lubrifikimi, djegie me
emetime të ulëta, më shumë
se 80% i biodegradueshëm
brenda 21 ditësh, veçanërisht
i ulët në squfur, JASO-FB,
ISO-L-EGB, rap

Categories: , Tag: