Troko Elektroguri GA7030RF01

Funksion Antiristart per mbrojtje nga ndezja e pa kontrolluar
Doreze e rregullueshme ne cdo 90 grade per pune te rehatshme
E shkëlqyeshme për saldues, farbikues, muratorët, mirëmbatje/riparim etj.
Konstruksion labirinth mbyll motorin per mbrojtje nga pluhuri
Doreze e pasme kunder vibrimeve me pozicionm + – 90 grade
Doreze anesore per thithjen e vibrimeve
Ndezje e bute per tejkalimin e veprimit kthyes dhe pa dridhje
Kufizuesi I momentit te rrotullimit per mbrojtje te operatorit