Sistemet Kombi-Multi KM130

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 hp,
4,9 kg*. Për përdorim
profesional. Dorezë biçiklete,
pajim, 4-MIX® me dekompresion automatik
Sistemi Kombi Mundeson
-Katër motorë Kombi të fuqishëm (ne kete rast eshte KM130)
-Bashkues me lëshim të shpejtë me vidë T
-Trembëdhjetë vegla të ndryshme Kombi