Sharra Krasitjeje PR 27

Përshkrim

Me një teh sharre të lakuar për sharrim pa presion, duke përfshirë punën e mirëmbajtjes së pemëve. PR 27 C, gjatësia 27 cm, pesha 358 g, degë deri në 120 mm në diametër. PR 33 C, gjatësia 33 cm, pesha 391 g, degë deri në 150 mm në diametër. .