Freza me një dorë 3709

Mbrojtesja në maje të kabllos dhe kablloja elektrike mundësojnë kapje dhe menaxhim të lehtë
Rrregullim I sakte I thellesise me sistemin e kremalierit
Baza transparente plastike ofron një pamje të qartë të buzës qethëse
Doreze e bute per kontroll dhe rehati