Sperkatës SG11

1,5 l, 0,46 kgc. Spërkatës
dore ergonomik, i lehtë për
t’u përdorur për shpërndarjen
e pesticideve të lëngshme.
Pompë që punon qetë dhe
në mënyrë efikase për punë
të rehatshme. Standard me
grykën konike.

Categories: , Tag: