Sëpatë

Rezultate optimale në prerje
me përpjekje minimale falë
kokës në formë pyke. Shumë
e përshtatshme për çarje
të lehta.
Me dorezë frashëri.
50 cm, 1.250 g*
Nr. i porosisë 0000 881 1914
70 cm, 1.250 g
Nr. i porosisë 0000 881 1917

Kategoria: , Tag: