Gërshërë Krasitëse Bypass PB 35

Përshkrim

Për dru të fortë ose të tharë. Tehe të veshura jo ngjitëse. Tërhiq-për-prerje. Kudhër e zëvendësueshme. PB 35 80 cm, 1,460 g, degë deri në 48 mm në diametër, koka gjithashtu ka brazda mbajtëse dhe një grep, sistem të brendshëm të transferimit të forcës (levë) per pune pa lodhje.