Gërshërë EXTREME për prerje me shunt

83 cm, Ø deri në
5 cm,
1.695 g. Për të prerë degë të
forta. Kokë prerëse e kalitur,
teh i dhëmbëzuar për kapje
më të mirë gjatë prerjes,
kanal për lëngun për të parandaluar ngjitjen, lubrifikim i
jashtëm i përhershëm, pjesët
e kokës prerëse lehtësisht të
zëvendësueshme, mbajtëse
ergonomike të gomuara.
Nr. i porosisë 0000 881 6500

Kategoria: , Tag: