Trapani godites HP1641K

Doreza ansore për kontroll më të mirë nga operatori
Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
Pjesa e shtuar e gomëzuar per reshqitje me te mire për të arritur fuqi maksimale
Buton bllokues per pune te vazhdueshme
Mandrino pa çelës lejon instalimin e lehtë të puntos dhe largimin e saj me një dorë
Kembeza e gjere per pune te palodhshme edhe me kohe te gjata
Celes me funksion para dhe prapa

Categories: , Tag: