Gërshërë DYNAMIC për krasitje Anvil

80 cm, Ø deri në 4,8 cm,
1.460 g. Për dru të fortë ose të
tharë. Teh i zëvendësueshëm
dhe i veshur që të mos ngjisë,
anë e rrafshët e zëvendësueshme me një çengel shënues,
metodë tërheqjeje dhe prerjeje dhe transferimi i forcës
së brendshme nuk ju lodhin.
Nr. i porosisë 0000 881 3665

Categories: , Tag: