Zmerilues Këndor SA5040C

  • Super Joint System II i zhvilluar për përthithjen efektive të vibrimit
  • Kufizues aktual elektronik për mbrotje nga bingarkesa me llambën paralajmëruese
  • Funksion Antiristart per mbrojtje nga ndezja e pa kontrolluar
  • E pershtatshme me pellemben e dores per komoditet