TCT disku për sharrën EFFICUT B-67256

Përshkrim

Diametri i diskut 305 mm
Aksi i diskut 30 mm
Trashësia e thikës/fletës 1,65 mm
Numri i dhembeve 60
Trashësia 2,15 mm
Dimenzione R 10 º
Forma e dhëmbit ATAFR
Maksimumi RPM  5.000 min-1