Shkundëse Ulliri Kombi KM90

28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 hp,
4,5 kg*. Për përdorim
profesional. Dorezë lak,
pajim, motor 4-MIX® me
dekompresion automatik.