Sharra rrethore e dorës HS6601

Rregullimi me lirim të shpejtë të lartësisë
Bllokimi i boshtit për zëvendësimin e lehtë të thikës
Hundeze speciale per lidhje me fshesen me korent
Dizajn I rrafshet I shasise per nderrimin e lehte te thikes
Rregullimi i këndit prerës pa vegla

Kategoria: , Tag: