Sëpatë druvari

60 cm, 1.000 g. Sëpatë e
lehtë druvari për kopshtari
dhe pylltari. Shumë e përshtatshme për krasitje, dorezë
frashëri

Kategoria: , Tag: