Matrapiku elektronik për dalta të lehta HK0500

Puntoja mund të rregullohet në 12 nivele të pozitës së shkallëzuar
Kembeza e gjere per pune te palodhshme edhe me kohe te gjata
Doreze e madhe ne forme L , e madhe dhe e lehte ne kapje
I deal per heqjen e pllakave etj