Mates Pjerrtesie Sola NAM

KARAKTERISTIKAT
Materiali Alumini
Magnet Neodymium
Gjatësia e modelit Numri i magneteve
NAM 13 14,5 cm 1
NAM 50 50 cm 4

Kategoria: ,

Përshkrim

TIPARET E NAM
Instalimi i magnetit anësor për një sipërfaqe matëse të qetë dhe mbrojtje maksimale të magnetit
Magnet i fortë neodymium për forcë të lartë ngjitëse
Dimensione këndore të sakta, të rregullueshme
Lexim më i mirë, më i shpejtë dhe më i saktë përmes shisheve të patentuara SOLA FOCUS
Vlerat e matura të shkallës rrethore:
1. Kende Anesore 4 x 90°
2. Gradientët 0–100%
3. Raportet e pjerrtesise
Tapa fundore që thithin goditjet
PERDORIMET E NAM
Matja horizontale
Matja vertikale
Matja e këndit/pjerrësisë