Kuti pune profesionale Qbrick System ONE Cart

Kuti e madhe veglash në rrota për lëvizshmëri të shkëlqyer të sistemeve modulare Qbrick. Dy rrota futëse të mbuluara me gome të montuara në një bosht metalik lejojnë transportin e sigurt të kompleteve edhe komplekse. Një dorezë teleskopike alumini që anon kur hapet kapaku, siguron akses të rehatshëm në brendësi të kutisë.

Mbulesa standarde (VARIO) në QS ONE Cart është e pajisur me lidhës shtesë që mundësojnë lidhjen e këtij versioni të kapakut me modelet e kutisë së veglave nga linja Qbrick System PRO (500, Toolcase, Toolbox, Organizer 100,200,300 dhe alternativisht PRO 600). Ky është një version unik i kutisë, falë të cilit përdoruesi mund të kombinojë elementë nga dy linja produktesh.

Përshkrim

Dimensionet e jashtme
600 [L] x 460 [P] x 765 [H] mm

Dimensionet e brendshme
440 [L] x 260 [W] x 330 [H] mm

Diagonale
685 mm
Kapaciteti
50
Sasia në paleta
8