Krasites ligustrash me akumulator DUH483Z

  • Fleta prerese e lare me argjend per pune me kohe te zgjatur
  • Thika e zëvendsueshme nga shfrytëzuesi, thika mund të largohet pa çmontuar shasinë ose këllëfin
  • Struktura antidridhje konsiston ne 5 jasteke qe thithin dridhjet
  • Qark mbrojtës i akumulatorit nga mbingarkesa, nga temperatura
  • Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode