Gërshërë për pemët Profesionale

Model i veshur me krom,
plotësisht i farkëtuar për të
krasitur deri në Ø 20 mm.
Teh lehtësisht i zëvendësueshëm me prerës për tela,
tehu përballë i pajisur me
kanal për lëngun, doreza të
buta të veshura me plastikë.
Nr. i porosisë 0000 881 3638

Categories: , Tag: