Gërshërë për pemët Anvil

Anvil
Model i fuqishëm për dru të
fortë, profile plastike ose zorra
deri në Ø 15 mm. Teh i lehtë
për t’u zëvendësuar, me veshje
kundër ngjitjes, trupi i krasitësit
rezistent ndaj gërryerjes, ju
kursen energji me metodën
tërhiq për të prerë.
Nr. i porosisë 0000 881 3639

Kategoria: , Tag: