Gërshërë DYNAMIC për krasitje me hark

80 cm, Ø deri në 4,
2 cm, 1.125 g.
Teh çeliku i mprehur
me precizion për krasitje pa
shtypje, edhe kur pritet material
i butë. Tehu zëvendësohet
lehtësisht, tehu i kundërt me
kanal të thellë për lëngun për
të parandaluar ngjitjen, veshur
me pllaka kromi, rezervuari
i brendshëm i vajit ofron
lubrifikim të përhershëm.
Nr. i porosisë 0000 881 3664

Kategoria: , Tag: