Çekiç për çarje

Kokë çekiçi e farkëtuar me
punto që mund të përdoret
nga të dyja anët. Sipërfaqe
goditëse shumë e madhe
për përdorim më të sigurt
kur përdoret me pjesë alumini
dhe plastike.
85 cm, 3.000 g. Me dorezë frashëri. Çekiç i thjeshtë
dhe i fortë për çarje për t’u
përdorur me raste. I përshtatshëm për çarje të mesme
dhe të vështira, për çarje të
trungjeve të gjatë dhe druve
të rënda si edhe për prerje
me pykë.
Nr. i porosisë 0000 881 2009

Kategoria: , Tag: